• Oznam ohľadom organizácie vyučovania od 12.10.2020

    Vzhľadom na rozhodnutie ministra Číslo: 2020/17294:1-A1810 sa od 12.10.2020 mimoriadne prerušuje skupinové vyučovanie v základných umeleckých školách.

    Školné za celé mesiace dotknuté týmto opatrením bude alikvotne presunuté na ďalšie mesiace.