• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
  • Naše odbory

    V rámci štúdia na našej školy majú žiaci k dispozícii hudobný, výtvarný a tanečný odbor.
  • V čom sme iní

    Snažíme sa byť alternatívou bežným umeleckým školám